QUY TRÌNH phục vụ TẠI KHO

Xuất phiếu xuất kho

Giám sát kinh doanh, bộ phận giao hàng, bộ phận kế toán thực hiện quy trình kiểm hàng theo hợp đồng và liên hệ đối tác thời gian địa điểm giao hàng.

 

Giao hàng

Bộ phận giao hàng, bộ phận kế toán thực hiện theo quy trình giao hàng và các giấy tờ liên quan, đảm bảo đúng theo thời gian đã trao đổi với khách hàng.

Lưu chứng từ

Bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán nhận bàn giao giấy tờ kinh doanh, giấy tờ bàn giao hàng hóa và giấy tờ liên quan cho đối tác và lưu lại tại văn phòng công ty.

hình ảnh kho hàng